ສຽງແຊັມເປີນ ຄີບອດລຸ້ນYAMAHA PRS-950 ເປັນຟາຍ.YEP ອັບເດດ 2020

ສະໝັກລະດັບ2 ຈີ່ງສາມາດດາວໂລດໄດ້

ລວມສຽງແຊັມຄີບອດທີ່ນັກດົນຕຣີບໍ່ຄວນພາດ ໃຊ້ກັບຄີບອດລຸ້ນYAMAHA PRS-950 ເປັນຟາຍ.YEP ທີ່ມາພ້ອມກັບສຽງຫວານໆມັນໆ ນັກດົນຕຣີຄວນມີໄວ້.
ໃນຟາຍປະກອບມີດັ່ງນີ້:
1.ກອງ 5 ຊຸດ
2.ສຽງ ອໍແກນ 3 ສຽງ
3.ສຽງແຊັກໂຊໂຟນລາວ SaxLao
4.ສຽງແຊັກໂຊໂຟນລາວ SaxThai
5.ສຽງໂຫວດ
6.ສຽງຊໍ ຈີນ
7.ສຽງຊໍ ໄທ
8.ສຽງ ແຄນລາວ
9.ສຽງ ແອັກຄໍດຽນ 2 ສຽງ
10.ສຽງ YC 7 ສຽງ
11.ສຽງພີນ 2 ສຽງ
12.ສຽງປີ່ຜູ້ໄທ
13.ສຽງປະກອບ(Effect)

Add To Wish List

You must log in to submit a review.