FAQs

ຕິດຕໍ່ພົວພັນສາຍດ່ວນ

ຄຳຖາມ  ແລະ ຕອບ (FAQs)

ການສະໝັກສະມາຊິກເພື່ອດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນເຮັດໄດ້ແນວໃດ ?

1. ເລືອກPacketເພື່ອລົງທະບຽນ ທີນີ້ 
2. ອ່ານຄຳແນະນຳໃນແຕ່ລະ Packet ປ້ອນຂໍ້ມູນຕາມທີ່ມີໃນລະບົບ
3. ສຳເລັດການສະໝັກສະມາຊິກ ສາມາດກວດໄດ້ ທີ່ນີ້

ລະດັບຫຼືແພັກເກັດ ການເຂົ້າເຖິງມີດັ່ງນີ້:

– ລະດັບ ຫຼື Free   ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ  
– ລະດັບ  1 ຫຼື Basic ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ  
– ລະດັບ  2 ຫຼື Bronze ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7 ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ, ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,Plugin(30),Theme(30)…  
– ລະດັບ  3 ຫຼື Silver  ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13 ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນເວບໄຊ້ນີ້   

ການດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນເຮັດໄດ້ແນວໃດ ?

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ທີນີ້ 
2. ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການດາວໂຫຼດ ໃຫ້ສັງເກດເບີ່ງ ລະດັບ ກ່ອນດາວໂຫຼດ ຖ້າສະໝັກໃນລະດັບທີ່ສາມາດໂຫຼດໄດ້ ຈະເຫັນປູ່ມ DOWNLOAD ເປັນປູ່ມສີເຫຼືອງແມ່ນເຮົາສາມາດໂຫຼດໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຫັນຄຳເຕືອນ "ທ່ານບໍ່ມີສິດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນນີ້..." ແມ່ນສະແດງວ່າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ລະດັບການເຂົ້າເຖິງຕໍ່າການລະບົບກຳນົດໄວ້
3. ຄຣິກໃສ່ດາວໂຫຼດ

ໝາຍເຫດ: ການດາວໂຫຼດແມ່ນຂື້ນກັບລະດັບຂອງແພັກເກັດທີ່ສະໝັກສະມາຊິກ ສາມາດເບີ່ງໄດ້ ທີ່ນີ້

ການຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງ(Upgrade Level)ເຮັດໄດ້ແນວໃດ ?

1. ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
2. ເບີ່ງລະດັບປະຈູບັນໄດ້ ທີ່ນີ້
3. ຄຣິກໃສ່ Upgrade or change your membership ເພື່ອດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
4. ເລືອກ ລະດັບທີ່ຕ້ອງການ ອັບເກຣດ 
5. ຄຣິກ Register

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາໃຫ້ສະມາຊິກສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ ໂດຍເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງເລັກນ້ອຍຈາກເວບຊອບແວຜູ້ຜະລິດ(Themes,Plugins) ?

ຊອບແວຟຣີໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດສຳເນົາ ແລະ ແຈກຢາຍສຳເນົາ ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ ລິຂະສິດGNU GENERAL PUBLIC LICENSE. ການສະໝັກເປັນສຳມະຊິກແລະຊື່ຜ່ານເວບພວກເຮົາເປັນການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ພວກເຮົາຂາຍສິນຄ້າໃນລາຄາຕໍ່າ. ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂດຍກົງ, ສະນັ້ນຄວາມສາມາດໃນການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຈຳກັດ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໂຄດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸກສີ່ງຢ່າງແມ່ນເປັນຟາຍຕົ້ນສະບັບຂອງນັກພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ Plugin ແລະ Theme ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?

ເທົ່າທີ່ເຈົ້າມັກ. ເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ Plugin ແລະ Theme ເພາະແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ GPL ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆສາມາດນຳໃຊ້ມັນເລື້ອຍໆເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຫລາຍໆເວັບໄຊໄດ້.

ບັນດາ Plugin ແລະ Theme ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຕົ້ນສະບັບຫຼືບໍ່?

ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນ 100% ບໍ່ໄດ້ມີການດັດແກ້ຫຼືແປງໄຟລ໌ໃດໆເພາະທຸກຟາຍແມ່ນໄດ້ຮັບມາຈາກຜູ້ພັດທະນາໂດຍກົງ. ໃນນີ້ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ plugin ແລະ theme ທີ່ມີຢູ່ເວບພວກເຮົາ ສ້າງເວບໄຊ້ miuder.com ຂອງພວກເຮົາ.ທຸກໆ plugin ແລະ theme ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ໂຫລດຈາກເວບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂດຍກົງ. ພວກເຮົາໄດ້ຊື້ຈາກຜູ້ພັດທະນາໂດຍກົງແລະນຳມາອັບໂຫຼດເຂົ້າເວັບໄຊທ໌້ຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ມີການດັດແປງໃດໆແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີບໍລິການຫຼັງການຂາຍ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກເວບພວກເຮົາຢ້່ງໝັ້ນໃຈ.ພວກເຮົາບໍ່ຂາຍຜະລິດຕະພັນໃດໆທີ່ດາວໂຫລດມາຈາກຊັບພະຍາກອນຂອງພາກອຶື່ນໆ.

ການດາວໂຫລດມີຂໍ້ຈຳກັດໃດໆບໍ່?

ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ 2 ຮູບແບບຄື: ແບບຟຣີ ແລະ ຈ່າຍເງິນ ຖ້າທ່ານຈ່າຍເງິນແລ້ວທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຂື້ນກັບແຟັກເກັດທີ່ທ່ານຈ່າຍ

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ Plugin ແລະ Theme ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ Plugin ແລະ Theme ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສາມາດຕິດຕັ້ງໃນເວບໄຊ້ໂດຍບໍ່ມີການຈຳກັດ.

 ວິທີການອັບເດດເຮັດແນວໃດ?

ຂ້ອຍສາມາດເບີ່ງເວີຊັນໃໝ່ລ່າສຸດໄດ້ຢູ່ໃສ?

ມີລາຍດານທີ່ອັບເດດທີ່ສາມາດເບີ່ງ ໄດ້ທີ່.

ໄດ້ມີການອັບເດດເລື້ອຍໆປານໃດ?

ພວກເຮົາມັກຈະເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທຸກໆມື້ແລະເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ມີຢູ່. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນໂດຍທັນທີແລະບໍ່ອອກໜັງສືຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນລຸ້ນລ້າສຸດຈະຖືກເພີ່ມ.

ສິນຄ້າ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຊີ້ໄປຈະຖືກອັບເດດອັດຕະໂນມັດບໍ່?

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ດາວໂຫລດມັນຈາກເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແລະປະຕິບັດການອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮັບການອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດທ່ານຕ້ອງຊື້ຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງຈາກນັກພັດທະນາ.

ຂ້ອຍສາມາດຂໍເອົາເວີຊັນໃໝ່ plugin ແລະ Theme ໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍກັບພວກເຮົາໄດ້ ແລະ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະປັບປຸງສຳລັບທ່ານໄວທີ່ສຸດ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າພວກເຮົາບໍ່ອອກໜັງສືຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນລຸ້ນລ້າສຸດຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າມາ.

ຂ້ອຍສາມາດອັບເດດ plugin ແລະ Theme ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ງານ?

ວິທີທີ່ງ່າຍດາຍແລະຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດໃນການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນແມ່ນການອັບໂຫລດໄປທົດແທນເອກະສານລຸ້ນເກົ່າຂອງຜະລິດຕະພັນກັບແຟ້ມຮຸ່ນໃໝ່. ການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນທັງ ໝົດ ຖືກບັນທຶກ, ຍ້ອນວ່າມັນຖືກເກັບຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊທ໌້. ວິທີທີສອງແມ່ນການລຶບຜະລິດຕະພັນລຸ້ນເກົ່າ, ຈາກນັ້ນດາວໂຫລດແລະເປີດໃຊ້ລຸ້ນ ໃໝ່. ໃນກໍລະນີນີ້, ການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນອາດຈະບໍ່ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້, ຄືກັນກັບໃນຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນໃນເວລາທີ່ພວກມັນຖືກຖອດອອກມີ ໜ້າ ທີ່ເພື່ອລຶບລ້າງການຕັ້ງຄ່າຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊທ໌້. ນີ້ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຮູ້ເຖິງຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ ສຳ ຄັນ - ບາງຄັ້ງນັກພັດທະນາ ກຳ ລັງປ່ອຍຜະລິດຕະພັນ ໃໝ່ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວໂດຍມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງແຟ້ມ, ໂຄງສ້າງການຕັ້ງຄ່າການເກັບຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນແລະອື່ນໆໃນກໍລະນີນີ້ຜະລິດຕະພັນແມ່ນມາພ້ອມກັບ ຄຳ ແນະ ນຳ ຈາກ ພັດທະນາເພື່ອປ່ຽນເປັນລຸ້ນ ໃໝ່, ປັບປຸງໃຫ້ທັນກັບສະບັບປັດຈຸບັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ວິທີການອັບເດດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ?

ພວກເຮົາແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານຕິດຕັ້ງໂປແກຼມ Easy Theme ແລະ Plugin ຍົກລະດັບ Plugin. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເມື່ອທ່ານກົດclick here..

ເພື່ອໃຊ້ plugin, ໃຫ້ຕິດຕັ້ງແລະເປີດໃຊ້ມັນກ່ອນ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປັບປຸງtheme/ pluginໃດໆໂດຍພຽງແຕ່ອັບໂຫລດເອກະສານ .zip.

ການອັບເກຣດ plugin?

 1. Download the latest .zip file for the plugin.
 2. Log into your WordPress website.
 3. Go to “Plugins”>“Add New.”
 4. Click the “Upload Plugin” button at the top of the page.
 5. Select the .zip file with the updated version of the plugin.
 6. Click the “Install Now” button.

ການອັບເກຣດ theme?

 1. Download the latest .zip file for the theme.
 2. Log into your WordPress website.
 3. Go to “Appearance”>“Themes.”
 4. Click the “Add New” button at the top of the page.
 5. Click the “Upload Theme” button at the top of the page.
 6. Select the .zip file with the updated version of the theme.
 7. Click the “Install Now” button.

ລາຍເຊັນ

ພວກເຈົ້າຂາຍລາຍຊັນຄີຂອງຊອບແວບໍ່?

ພວກເຮົາບໍ່ຂາຍ, ໃຫ້ເຊົ່າແລະອະນຸມັດຂໍໃບອະນຸຍາດ. ຜະລິດຕະພັນທັງ ໝົດ ທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ອີນເຕີເນັດນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດ GNU GPL. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການປັບປຸງແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກຜູ້ຜະລິດເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງການຂໍໃບອະນຸຍາດ.

ຂ້ອຍສາມາດເປີດຮັບເອົາການປັບປຸງແລະການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກກົດໝາຍໄດ້ແນວໃດ?

ກະລຸນາບໍ່ສົນໃຈຄຳເຕືອນເຫລົ່ານີ້. ນັກພັດທະນາຮ້ອງຂໍໃຫ້ລົງທະບຽນຈາກທ່ານເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂປແກມ plugins ແລະ theme ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄຳ ເຕືອນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນປັinsກອິນແລະຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຈາກການເຮັດວຽກ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ປັinsກອິນນີ້ເພື່ອປິດ ຄຳ ເຕືອນນັ້ນ;
WP Hide Plugin Updates and Warnings, Disable Admin Notices Individually

ເປັນຫຍັງບັນດາ theme / plugin ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຖາມຂ້ອຍກ່ຽວກັບກະແຈທີ່ສຳຄັນບໍ່?

ກະລຸນາບໍ່ສົນໃຈຄຳເຕືອນເຫລົ່ານີ້. ນັກພັດທະນາຮ້ອງຂໍໃຫ້ລົງທະບຽນຈາກທ່ານເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂປແກມ plugins ແລະ theme ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄຳເຕືອນເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ plugin ແລະ theme ຕ່າງໆຈາກການເຮັດວຽກ.

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍເຫັນ“ ກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ” ແລະ“ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຄວາມ” ໃນຂໍ້ຜະລິດຕະຕ່າງໆ? ນີ້ແມ່ນສະບັບຟຣີບໍ??

ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ, ກະລຸນາບໍ່ສົນໃຈ ຄຳ ເຕືອນເຫລົ່ານີ້. plugin ແລະ theme ຂອງທ່ານແມ່ນ "PREMIUM".

ເປັນຫຍັງຂ້ອຍເຫັນ“ ກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ” ແລະ“ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຄວາມ” ໃນຂໍ້ຜະລິດຕະຕ່າງໆ? ນີ້ແມ່ນສະບັບຟຣີບໍ??

ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ, ກະລຸນາບໍ່ສົນໃຈ ຄຳ ເຕືອນເຫລົ່ານີ້. plugin ແລະ theme ຂອງທ່ານແມ່ນ "PREMIUM".

ຄຳຖາມອື່ນໆ

ສີ່ງໃດທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າໃນເວບໄຊ້ບໍ່ມີ ໄວຣັດ ແລະ ສີ່ງແປກປອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບລະບົບ ?

ພວກເຮົາສະ ໜອງ ຊອບແວຣແບບເປີດ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຕົວທ່ານເອງຜະລິດຕະພັນໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ດາວໂຫລດມາຈາກເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແລະຮັບປະກັນວ່າແຟ້ມຂອງພວກເຮົາຖືກດາວໂຫລດໂດຍກົງຈາກນັກພັດທະນາແລະບໍ່ມີລະຫັດ, ໄວຣັດຫຼືໂຄສະນາ. ເພື່ອກວດສອບຜະລິດຕະພັນ ສຳ ລັບລະຫັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຍົກຕົວຢ່າງplugins: Exploit ScannerWordfenceAcunetix WP SecuritySucuri SecurityAntivirus, ຫຼື VirusTotal ເພື່ອສະແກນ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກດາວໂລດມາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງດັ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ?

ກະລຸນາອ່ານ ຄຳ ອະທິບາຍແລະຄຸນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າຢ່າງລະມັດລະວັງຈາກເວບໄຊທ໌ເດີມກ່ອນທີ່ຈະຊື້ມັນ. ພວກເຮົາບໍ່ຮັບປະກັນໃດໆເລີຍວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຊື້ຈະເຮັດວຽກຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງການທຳງານຂອງຜະລິດຕະພັນໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼືຄວາມເຂົ້າສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ພັດທະນາໂດຍກົງ.

ເຈົ້າສະໜັບສະໜູນໃນການຕິດຕັ້ງ plugin ແລະ theme ໃຫ້ລຸກຄ້າບໍ່ ?

ພວກເຮົາບໍ່ມີບໍລິການສະໜັບສະໜູນແລະຕິດຕັ້ງ plugins / themes. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກຕະຫຼອດເວລາ, ພວກເຮົາແນະນຳວ່າທ່ານຄວນຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງຈາກຜູ້ຜະລິດຫຼືທ່ານຄວນຈ້າງພະນັກງານອິດສະຫຼະເພື່ອເບິ່ງທ່ານ.ການທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນຫຼັງການຂາຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈີ່ງຜະລິດຕະພັນໃນລາຄາທີ່ຖືກກ່ວາເວບຜູ້ຜະລິດໂດຍກົງ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກດາວໂລດມາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງດັ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ?

ກະລຸນາອ່ານ ຄຳ ອະທິບາຍແລະຄຸນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າຢ່າງລະມັດລະວັງຈາກເວບໄຊທ໌ເດີມກ່ອນທີ່ຈະຊື້ມັນ. ພວກເຮົາບໍ່ມີຮັບປະກັນໃດໆເລີຍວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຊື້ຈະເຮັດວຽກຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງການທຳງານຂອງຜະລິດຕະພັນໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼືຄວາມເຂົ້າສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ພັດທະນາໂດຍກົງ.